silhouette

DEPILACE VOSKEM

DEPILACE VOSKEM

Ruce 250,- Kč
Lýtka 430,- Kč
Celé nohy 600,- Kč
Horní ret  80,- Kč
Podpaží 170,- Kč
Třísla 200,- Kč

silhouette